DDD Company

Termeni și condiții

1. Cadrul general

Website-ul dddcompany.ro conţine informaţii sub formă de text, imagini, materiale audio-video, logo-uri, reclame şi este proprietatea companiei DDD Company.

DDD Company este o companie românească cu capital privat, inregistratata la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi cu numărul J22/1498/2014, având codul fiscal RO33621870, cu sediul social în strada Ion Creangă, nr. 79, bloc J1, scara, apartament 3, judeţ Iaşi, capital social 200 lei.

DDD Company îşi rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga şi/sau retrage prezenţii termeni, fără a anunţa în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe www.dddcompany.ro.

În acelaşi timp DDD Company poate limita accesul la site sau la anumite faclitati din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări şi fără vreo răspundere.

2. Folosirea conținutului site-ului

Informaţiile prezente pe www.dddcompany.ro sunt de interes general şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteţi copia şi tipări conţinutul site-ului www.dddcompany.ro pentru folosinţa dumneavoastră personală, fără intenţii comerciale. În orice alte situaţii, conţinutul nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.

Utilizarea site-ului www.dddcompany.ro presupune acceptarea acestor termeni şi condiţii de utilizare.

Nu sunt permise:

 • Modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuţia de materiale realizate prin reproducerea, afişarea sau modificarea conţinutului www.dddcomapany.ro fără obţinerea acordului prealabil al DDD Company SRL;
 • Îndepărtarea însemnului care marchează dreptul de autor al www.dddcompany.ro asupra conţinutului acestuia;
 • Reproducerea conţinutului www.dddcompany.ro şi trimiterea acestuia către alte website-uri sau servere sau alte mijloace de stocare a informaţiei;
 • Preluarea, prelucrarea, reproducerea şi folosirea informaţiilor obţinute prin intermediul www.dddcompany.ro în scopuri comerciale.
 • Este interzisă orice utilizare a conţinutului www.dddcompany.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: office@dddcompany.ro.

3. Utilizarea cookie-urilor

DDD Company folosește cookie-uri pentru a putea urmări căile prin care utilizatorii ajung pe www.dddcompany.ro. Cu ajutorul lor, gestionăm activitatea utilizatorilor înregistrați pe site-ul www.dddcompany.ro. Cookie-urile ne permit să evaluăm și să îmbunătățim site-ul www.dddcomapany.ro, pentru a-l face mai folositor ție.

Îți reaminitim că browser-ul tău poate fi setat fie să nu accepte cookie-uri, fie să te avertizeze când acestea sunt trimise.

4. Drepturi de autor

Conţinutul www.company.ro este proprietatea DDD Company şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparţinând www.dddcompany.ro, fără obţinerea unui acord prealabil de la deţinătorii de drept, se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Conţinutul www.dddcompany.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanţilor DDD Company.

5. Înregistrarea şi responsabilităţile utilizatorilor

Accesul la www.dddcompany.ro este liber.

Formularele pentru solicitarea ofertelor vor conţine informaţii detaliate ale utlizatorului, cum ar fi numele complet, județul de domiciliu, telefon, adresă email, alte date de contact.

6. Informațiile oferite prin intermediul site-ului şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Completarea formularului pentru solicitarea unei oferte este considerată consimţământul expres şi neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării şi transmiterii de comunicări telefonice şi prin email. DDD Company nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de solicitare al ofertei.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi a Regulamentului General privind Protecţia Datelor (EU GDPR 679/2016), DDD Company are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă, şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziţie, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea www.dddcompany.ro şi la protecţia utilizării, ne puteţi contacta prin intermediul secţiunii „Contact” din site.

Scopurile în care DDD Company SRL poate utiliza aceste informaţii şi persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate promovării şi/sau comercializării serviciilor şi/sau produselor DDD Company, cum ar fi:

 • procesarea solicitărilor sau comenzilor utilizatorilor www.dddcompany.ro;
 • Oferirea de alte produse şi/sau servicii către dumneavoastră;
 • Facturarea serviciilor şi produselor oferite de către DDD Company;
 • Soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către utilizatori;
 • Realizarea de studii de piaţă şi de produs şi marketingul produselor şi al serviciilor oferite prin inetrmediul www.dddcompany.ro;
 • Contactarea utilizatorilor (prin poştă, e-mail, fax, mesaje text, telefon) în legătură cu produse şi servicii aparţinând DDD Company sau în legătură cu produse şi servicii ale unor terţe părţi atent selecţionate, care credem că ar putea fi de interes pentru utilizatori (în afară de cazul în care aţi făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens);

Drepturile utilizatorilor:

A. să rectifice, actualizeze, blocheze sau şteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor);

B. Să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale;

C. Să solicite încetarea expedierii de mesaje promoţionale.

Orice notificare din partea utilizatorului se va semna, data şi trimite, prin e-mail sau în scris, către DDD Company.

În situaţia în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conţinutul www.dddcompany.ro va fi automat restricţionat, deoarece acesta nu poate funcţiona fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

7. Condiţii de plată

Solicitarea serviciilor se va face pe baza de contract de prestări servicii încheiate cu beneficiarii. Beneficiarii vor datora sumele prevăzute în cuantum şi la datele scadente stipulate în contract.

Plata sumelor datorate se va face de către beneficiari în unul din conturile DDD Company menţionat pe factură. Beneficiarii vor putea achita şi direct cu cardul online accesând linkul securizat afişat pe factură primită pe email folosind soluţiile de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu DDD Company. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu DDD Company garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) şi a sistemelor informatice utilizate.

8. Limitarea răspunderii

DDD Company nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

 • Utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor www.dddcompany.ro;
 • Acces neautorizat la datele utilizatorului;
 • Declaraţii/acţiuni ale unei terţe părţi asupra serviciilor www.dddcompany.ro;
 • Achiziţia de bunuri şi servicii complementare rezultate din tranzacţii sau mesaje primite şi începute prin/de pe www.dddcompany.ro;
 • Orice alte probleme legate de serviciile oferite de www.dddcompany.ro.

Site-ul www.dddcompany.ro este oferit în această formă fără alte garanţii. DDD Company nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale www.dddcompany.ro sau ale conţinutului acestuia.

9. Drept aplicabil

Termenii şi Condiţiile prezente, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/funcţionarea/disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni şi Condiţii este limba română. În caz de litigiu numai instanţele româneşti din Iaşi vor fi considerate competenţe. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la aceşti Termeni şi Condiţii.

Utilizatorul site-ului www.dddcompany.ro confirmă că a citit şi acceptat aceşti Termeni şi Condiţii. Utilizarea www.dddcompany.ro de către utilizator implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

10. Suspendarea accesului

Site-ul www.dddcompany.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conţinutul site-ului sau la o parte a acestui conţinut.

11. Schimbări ale site-ului

Site-ul www.dddcompany.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifică, adăugă sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său. De asemenea, www.dddcompany.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul sau conţinut.

Anumite părţi ale conţinutului publicat pe www.dddcompany.ro pot să fie furnizate de terţe persoane cu care DDD Company are relaţii contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conţinutului www.dddcompany.ro pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Site-ul www.dddcompany.ro nu este responsabil în nici o măsură asupra conţinutului furnizat de terţe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, www.dddcompany.ro nu este responsabil de conţinutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

12. Modificarea prezenței secțiuni de termeni și condiții

Site-ul www.dddcompany.ro îşi rezervă dreptul să schimbe aceşti termeni, modificând versiunea şi data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalităţi. Atunci când aceşti termeni se vor modifica, DDD Company va putea notifica prin intermediul emailului şi prin publicarea în prima pagină a site-ului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document. Accesul în site şi folosirea serviciilor noastre după momentul notificării sau al afişării linkului privind schimbările pe prima pagină a site-ului implică faptul că v-aţi dat acordul asupra noilor termeni.

13. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, codul numeric personal, seria şi numărul cărţii de identitate, seria paşaportului, numărul de telefon, adresa de e-mail sau orice altă dată de identificare a dumneavoastră pe care o transmiteţi pe site-ul www.dddcompany.ro, prin poştă electronică sau prin alta modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

14. Protecţia datelor cu caracter personal

Secţiunea privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi consultată în întregime aici.